2016. április 11., hétfő

József Attilához

http://www.poet.hu
Károlyfi Zsófia

Daloddal

"Az Isten itt állt a hátam mögött,
s én megkerültem érte a világot..."(J. A.)

Talán így van jól.
Kezünkbe adtál magunkról mindent,
Ránk bíztad, hogy továbbvigyük a mesét,
hogy a tisztán látók bizonyosságával
erősíthessük az istenkeresők hitét.
Kutadba tekintve arcomat látom.
Forrásodba merítem tenyerem,
elég ennyi,
Nincsen szükség vödröket cipelni,
de a mesét azt vinni kell mindvégig,
s azon is túl...
A tisztán látók bizonyossága legyen az úr.
József Attila!
Utánad nyújtom kezem a túlpartra.
Megtört ím az átok,
daloddal fakadok ma dalra.

https://www.facebook.com/latnivagynemlatni/notes
AZ ÁLOM IS VALÓSÁG tematikus kiállítás pályázata. Oszd meg légyszíves. Köszönöm.
Károlyfi Zsófia

Világot építettél

Átdübörögsz szívemen Attila
Mint átdübörgött rajtad a vonat

Világlok élek beszélek és
Átvettem világodat

Virágcsokrot küldj nekem Attila
Mert hangszereden játszom dalomat
Szeretek kérek adok is én
Hallod-e sóhajomat

Nem érti meg dalomat Attila
Mint nem értett téged sem a vágyott
Ezrek megértik olvassák is
Kellünk mi e világott

Világot építettél Attila
És csak magadnak nem volt benne gát
Mit érzel most hogy éneklik
Bölcselő szíved szavát

Átdübörgök szíveden Attila
És hangszeremen játszom dalodat
Világolsz élhetsz beszélhetsz és
Hallom sóhajodat

http://www.poet.hu


2016. április 10., vasárnap

Megnyitó után. A lélekút nyolc állomása.

AZ ÁLOM IS VALÓSÁGA gondolat teremtő erejéről már mindenki meggyőződhetett, hisz bármi, amit az ember létrehoz, előbb gondolataiban születik meg.
Tehát kétségtelen, hogy a gondolat - bár láthatatlan -, de egy létező dolog.
Ebből számomra az következik, hogy az álmodozás és az álmodás is létező dolog, mivel az agyunkban jön létre, méghozzá hasonlóképpen, mint a gondolat.

Az álmodozásból is létrejöhetnek kézzelfogható dolgok.
Velem előfordult már nemegyszer, hogy álmodoztam valamiről, vágytam valamire, és egyszer csak megvalósult - pedig nem is pont a célért cselekedtem. Egészen mást szerveztem, és a korábbi álmodozásomból valósult meg valami.
Álomfejtésről most nem indítok értekezést, de van olyan, hogy előre megálmodunk valós dolgokat.
Kijelenthetjük-e, hogy ha a gondolat valóság, akkor
AZ ÁLOM IS VALÓSÁG?
Véleményem szerint igen.
Igencsak kézzelfogható valóságok az alkotások. Nagy részük álomból születik, álomról szól, vagy fantázia.

Szóljon erről a következő kiállításunk témája. Két kiállítást rendezünk ebből.

Az egyik egy alkotópáros egymásra találása kapcsán szerveződött. Hollai Krisztina, aki  az Aranyecset Művészeti Egyesület művészeti vezetője, és én, Károlyfi Zsófia, aki ezt az egyesületet alapítottam, közös kiállítást szervezünk.


PÁLYÁZAT
A másik kiállítás ugyanebből a témából egy közös kiállítás, melyre pályázat útján lehet jelentkezni az
aranyecset.hu@gmail.com címen

Mit is ér?
A játéknak vége, de kezdődik egy másik 
kettő közt a hétköznap ásít 
Mert mit is ér a beszéd és a gondolat 
ha nem vibráló szín szövi, s ködös homály
A teremtésnek szerepe vár.    (KZs)

Az itt kiállított képeim közül a legújabbak az univerzumi életérzésről  a  természetbe való visszaolvadásról szólnak, és a jövő harmonikus világából küldik az energiát a visszatéréshez.
Erről a  jobb világról való vízióm hatja át az összes alkotásomat, de amíg eddig a ráérzések vezettek, most már a tudatos mondanivaló viszi előre témáim kialakítását.

Röviden: 
Amikor majd a mostani korunk emlékét is beszőtte a pók, lesz egy világ, amikor el sem hisszük, hogy így éltünk.
Ekkor harmóniába olvadva élünk együtt a természettel, erős lesz a telepátia és a jelrendszer, és semmi fölösleges dolgot nem fogunk gyártani.
Néhány képemnek magam készítek keretet, ez is a vászonra van feldolgozva. Olvadásos módszerrel, és aranyozva, evvel szimbolizálom a visszaolvadást a természetbe, és az Aranykort.

Lesz egy világ, a jövőőskor (ARANYKOR)
Vízió
Az a világ, aki megmutatta magát nekem, kis részletekben, jelenetekben
villan fel előttem. Nem az egész világ, csak egy-egy kép. Ezeket
festem meg, de egyre tisztábban, világosabban rajzolódik ki előttem,
milyen is lehet az életünk, ha így élünk.
Már tudni fogjuk, hogyan nem szabad élni, mire nem szabad használni a
tudást.
Fejlett lesz a jelkép és szimbólumrendszer.
A mostani világról rémmesék születnek, vagy tanmesék, vagy szkeptikus
humorizálások.
Gondolatok a képek előtt sétálva:
A művészet nem tananyag, hanem öröm a köbön. Öröm a meglátás, öröm az ábrázolás, és öröm, amikor a nézővel egy hullámhosszra tud kerülni az alkotásból kisugárzó erő.

Azt, hogy mit gondol egy festő, soha nem tudhatjuk meg pontosan. Aki érzékeny lélek ráérez a kép lényegére, vagy az apró részletek szemlélésébe találja meg örömét. A festő szívből jövő gondolatai, az ecseten keresztül rányomódnak a vászonra, és örökkévalóvá varázsolják azokat a megismételhetetlen szeretetteli ihletett napokat, melyeken a művész mesterkedik.
Egy kiállítás jelentőségét érezheti az ember, amikor végignézi, és az hat rá.
Sokminden akkor értékelődik fel igazán, amikor már hiányzik.
Képzeljék el, ezt a teret ezek nélkül a képek nélkül.
Akinek nincs ilyen kivonó fantáziája, jöjjön el a finisszázs után is.
Izgalmas élmény látni egy képet a műteremben. Mégis azt mondom, méltó helyen egy kiállítótérben van, sokkal jobb itt szemlélni. Az igazi szépsége egy képnek akkor hatványozódik, amikor a helyére kerül. A legtöbb képnek a tulajdonosánál van a helye. Amikor a vásárló a saját maga alakította környezetébe elhelyezi az általa kiválasztott képet. Ekkor van az oda-vissza hatás. Ekkor szakad ki a többiek mellől a kiválasztott, és egy új környezetben egyedül pompázhat. Egyedi környezetből küldheti állandósult energiakisugárzását ránk.

A Lélekút nyolc állomása


Az első állomás, a Lélek leszületése.
Ki tudja lelkünk honnan jön? Csak sejtéseink vannak.
Tegyük fel, hogy a kozmikus térből, valahonnan elindul. Mit érezhet, amikor meglátja távolról a Földet? Kíváncsian készülődik, talán egy nagy kalandnak gondolja ezt a feladatot. Vonzza a távolság. Mélység ez, vagy magasság? Repíti a mindenség ereje és testbe öltözve megérkezik a Földre.
A második állomás, a környezethez való alkalmazkodás.
 Még, látszik megérkezésének útja, mint egy töröttszárnyú madár áll le a Földre. Még az Univerzum részének érzi magát. Teljesítette feladatának első nehézségét. Megékezett.
Valószínű meghökken ettől a nagy változástól. Szabad szárnyalás helyett földhözragadt lábú testbe van zárva Új élmény ez és új feladat.
A harmadik állomás, a diszharmónia megjelenése.
Miután körülnéz és megtapasztal elég sokmindent, eszébe jut miért is érkezett ide. A szabadság és a boldogság hírnöke.
Észreveszi a földi élet problémáit. Tervei megvalósítása nagyon sok nehézségbe ütközik. Nem csinál belőle gondot, keresi mindenre a megoldást.
A negyedik állomás, a küzdelem a nehézségekkel.
Az egyik probléma hozza a másikat, már nem elég a szorgalom. Energiát gyűjt és hatalmas erővel nekilendül, elhatározza, hogy mindennel megküzd, mindent megold. Minden erejét belevetve  harcol a jóért, egészen a kimerülésig.
Az ötödik állomás, a sötétség előtt.
Úgy érzi hiábavaló volt az akarat, felesleges volt erejét beleadni, reménytelenül fogalmazza meg magában a kudarcot és kilátástalannak tűnik a folytatás. Elsötétül körülötte szinte minden, csak egyetlen távoli fény hívogatja. Ha nem vetné rá tekintetét erre a Fényre, az örök sötétségnek adná meg magát, és dolgavégezetlenül kellene távoznia.
A hatodik állomás,  a Fény legyőzi a Sötétséget.
Hosszú vívódás után újra erőre kap és elindul a Fény felé.Ragyogó lesz a világ körülötte.
 Ennél boldogabb még soha nem volt. Szinte szárnyal a láb alig érinti a talajt. Ezt az élményt nem érezhette soha, mert ezt csak akkor kapja meg, ha átéli a küzdelmet, és a reménytelen időszakon is túl tudja tenni magát magát. A legnagyobb fényesség a jutalma, euforikus állapotba kerül. Ez a boldogság extázisa.
A hetedik állomás a dinamikus harmónia.
Amikor a határtalan boldogság csillapodik,
elérkezik a kiegyensúlyozott dinamikus harmónia időszaka, amikor úgy érzi újjászületett, mindent újult erővel folytat. Könnyed mozdulatokkal végzi a dolgát, nem is érti mi okozott akkora gondot azelőtt. Tisztán látja mindenre a megoldást, és egyszerűen eléri a célt.
Ez már nem ellobbanó határtalan eufória, hanem parázsló tartós boldogság.
A nyolcadik állomás, a Mindenség harmóniája.
 A lélek megsokszorozva önmagát, eljut az Univerzumba és onnan ragyog le, impulzusokat közvetít, csak meg kell érezni, üzeneteket ad át, csak meg kell hallani. Néha leküld egyet megsokszorozódott lényéből, amikor is kezdődhet elölről egy új Lélek leszületése.

2016. április 9., szombat

Egy igazi filozofikus kiállítás. Megnyitó: április 10. 15 órakor . Bp. Haris köz 3. ARTICUM GALLERY

Szeretettel várunk.
Károlyfi Zsófia, Hollai Krisztina.

Az itt kiállított képeim közül a legújabbak az univerzumi életérzésről  a természetbe való visszaolvadásról szólnak, és a jövő harmonikus világából küldik az energiát a visszatéréshez.
Erről a  jobb világról való vízióm hatja át az összes alkotásomat, de amíg eddig a ráérzések vezettek, most már a tudatos mondanivaló viszi előre témáim kialakítását.

Röviden: 
Amikor majd a mostani korunk emlékét is beszőtte a pók, lesz egy világ, amikor el sem hisszük, hogy így éltünk.
Ekkor harmóniába olvadva élünk együtt a természettel, erős lesz a telepátia és a jelrendszer, és semmi fölösleges dolgot nem fogunk gyártani.
Néhány képemnek magam készítek keretet, ez is a vászonra van feldolgozva. Olvadásos módszerrel, és aranyozva, evvel szimbolizálom a visszaolvadást a természetbe, és az Aranykort.

Gondolatok  képek előtt sétálva:
A művészet nem tananyag, hanem öröm a köbön. Öröm a meglátás, öröm az ábrázolás, és öröm, amikor a nézővel egy hullámhosszra tud kerülni az alkotásból kisugárzó erő.

Azt, hogy mit gondol egy festő, soha nem tudhatjuk meg pontosan. Aki érzékeny lélek ráérez a kép lényegére, vagy az apró részletek szemlélésébe találja meg örömét. A festő szívből jövő gondolatai, az ecseten keresztül rányomódnak a vászonra, és örökkévalóvá varázsolják azokat a megismételhetetlen szeretetteli ihletett napokat, melyeken a művész mesterkedik.
Aki nem így alkot, azt a magam részéről terápiás alkotásnak hívom. Aki a fájdalmát, szorongását teszi a vászonra, az közben saját lelkét gyógyítja. Természetesen létjogosultsága van annak az irányzatnak is
Egy kiállítás jelentőségét érezheti az ember, amikor végignézi, és az hat rá.
Sokminden akkor értékelődik fel igazán, amikor már hiányzik.
Képzeljék el, ezt a teret ezek nélkül a képek nélkül.
Akinek nincs ilyen kivonó fantáziája, jöjjön el a finisszázs után is.
Izgalmas élmény látni egy képet a műteremben. Mégis azt mondom, méltó helyen egy kiállítótérben van, sokkal jobb itt szemlélni. Az igazi szépsége egy képnek akkor hatványozódik, amikor a helyére kerül. A legtöbb képnek a tulajdonosánál van a helye. Amikor a vásárló a saját maga alakította környezetébe elhelyezi az általa kiválasztott képet. Ekkor van az oda-vissza hatás. Ekkor szakad ki a többiek mellől a kiválasztott, és egy új környezetben egyedül pompázhat. Egyedi környezetből küldheti állandósult energiakisugárzását ránk.
2016. március 27., vasárnap

"Mert mit is ér a beszéd és a gondolat ha nem vibráló szín szövi, s ködös homály." AZ ÁLOM IS VALÓSÁG

A gondolat teremtő erejéről már mindenki meggyőződhetett, hisz bármi, amit az ember létrehoz, előbb gondolataiban születik meg.
Tehát kétségtelen, hogy a gondolat - bár láthatatlan -, de egy létező dolog.
Ebből számomra az következik, hogy az álmodozás és az álmodás is létező dolog, mivel az agyunkban jön létre, méghozzá hasonlóképpen, mint a gondolat.

Az álmodozásból is létrejöhetnek kézzelfogható dolgok.
Velem előfordult már nemegyszer, hogy álmodoztam valamiről, vágytam valamire, és egyszer csak megvalósult - pedig nem is pont a célért cselekedtem. Egészen mást szerveztem, és a korábbi álmodozásomból valósult meg valami.
Álomfejtésről most nem indítok értekezést, de van olyan, hogy előre megálmodunk valós dolgokat.
Kijelenthetjük-e, hogy ha a gondolat valóság, akkor AZ ÁLOM IS VALÓSÁG?
Véleményem szerint igen.
Igencsak kézzelfogható valóságok az alkotások. Nagy részük álomból születik, álomról szól, vagy fantázia.

Szóljon erről a következő kiállításunk témája. Két kiállítást rendezünk ebből.

Az egyik egy alkotópáros egymásra találása kapcsán szerveződött. Hollai Krisztina, aki belépett az Aranyecset Művészeti Egyesületbe, és én, Károlyfi Zsófia, aki ezt az egyesületet alapítottam, közös kiállítást szervezünk.

Ennek a kiállításnak a megnyitója április 10-én, vasárnap 15 órakor lesz.
A vendégeket köszönti, és a művészeket bemutatja: Lapu Mihály
Énekel: Majnár Flóra

A másik kiállítás ugyanebből a témából egy közös kiállítás, melyre pályázat útján lehet jelentkezni az aranyecset.hu@gmail.com címen. Bővebb infó a facebook oldalon: https://www.facebook.com/latnivagynemlatni/notes

Mit is ér?
A játéknak vége, de kezdődik egy másik 
kettő közt a hétköznap ásít 
Mert mit is ér a beszéd és a gondolat 
ha nem vibráló szín szövi, s ködös homály. 
A teremtésnek szerepe vár.
(KZs)

2016. március 7., hétfő

Meztelen nemvalóságunk

Miért is vitatott kérdés az akt jelenléte a művészetben? Több oldalról megközelíthető a téma.

Először is, számomra az emberi  test jelenléte egy megfestett történetben akkor tud időtlen lenni, ha nincs a testeken a korra jellemző ruha.

A másik általam kedvelt ok az, hogy a ruhanélküliség a szabadsággal hozható párhuzamba. 

A harmadik ok pedig a természetesség kellene hogy legyen, de valami miatt nem természetes a köztudatnak a saját megteremtett formánk. Az a természetes a köztudatnak, ha eltakarjuk magunkat. Erről végtelen sok következtetés levonható, meg is fogom tenni, egy másik cikkben, de most térjünk vissza a művészetre.
Az alkotók nagy része sincs avval tisztában miért ábrázol aktot, hogy várhatjuk el a nézőtől a tisztánlátást?
A művész tanulmányai során azért ábrázol aktot, mert a tanár ezt a feladatot adja. Nyilván az emberi test arányait egyszerűbb felmérni ruha nélkül, és az anatómia jobban beivódik az emlékezetbe.

Ez viszont csak eszköz, tanulmány egy majdani kép megszületése előtt, ahol ha ruhában vagy lepelben van is ábrázolva bárki, a nézővel érzékeltetni kell, hogy a ruha alatt élő test van.
Ha viszont a kép története miatt ruha nélkül van az emberi test egy képen, annak több oka is lehet.
Lehet egy jelenet, ahol fürödni készül. Esetleg ha nő az illető és Zsuzsanna a neve, akkor a vének meglesik.
Számomra azért kedvelt az akt a képeimen, mert  úgy érzem azt festhetem, ami sajnos nincs. 

Nem természetes az az állapot, ahogy meg lettünk teremtve, pedig a harmónia miatt úgy illeszthető be egy  természetes  környezetbe.
Ha viszont a teremtőnk alkotására szeretnénk felhívni a figyelmet, arra, hogy egy emberi test milyen szép, milyen formátlan, esetleg milyen vicces tud lenni, akkor ezt művészi módon, a lélek ábrázolásával együtt kell tudnunk a vászonra , avagy a papírra varázsolni. Mert ugye a test és a lélek együtt vannak.
Ezért zavar engem borzasztóan az a női vagy férfi test egy festményen, vagy akár fotópapíron akkor, ha tárgyként van odatéve. Egy művész soha nem választja szét a testet a lélektől. 

Aki ezt teszi, az csak ábrázol valamit, amit  lát, az egy külsőség, vagy szexuális izgalmat jelentő test. Ennyit képes látni az, aki ennyit ábrázol.  Ügyesen bánik az ecsettel, ceruzával, vagy a fotóaparáttal. 

Aki művész, az ennél többet tesz. A külsőségből  elvon valamit, a lélek megjelenítésének, vagy egy történek elmesélésének javára.
Az emberi test, egyben szimbólum is, ha egy kép része. 

A férfi teste számomra az erő szimbóluma, a biztonság és a védelem jelképe. 

A női test a természet őrzője, a titokzatos misztikus varázs, a megfejthetetlen,  kiből  elindul minden emberi lény. 

A férfi test jelképezhet ragaszkodást a földi valósághoz, a női test a mindenséggel való kapcsolatot idézheti.
Természetesen lehet erotikus céllal is ábrázolni meztelen testeket, de én azt nem sorolnám be az "Akt a művészetben"-hez, bár tudom hogy lehet művészi szintre emelni az erotikát is. 

Ennek mégis inkább az erotika a művészetben címet adnám.
Kevesek képesek természetes módon látni és láttatni az emberi testet.
Ahogy lekerül a modellről a ruha, rögtön pózol, vagy pózoltatják, mintha a ruha hiánya miatt, pózzal szeretnék felöltöztetni. 

A természetes mozdulatokat szívesebben üdvözlöm egy képen.

 Hogy az milyen? Hát, olyan mintha nem nézné senki. Teszi a dolgát, vagy épp pihen. Nem pózol a nézőnek.
Remélem akad, aki megérti miről folyik az eszmefuttatásom.
A másik kérdés az, hogy van-e olyan helyzet, amikor prüdéria nélkül tudunk egy test ábrázolásának megtekintését fogadni, s
zégyellős magyarázkodások nélkül válaszolni egy gyermek kérdéseire a képpel kapcsolatban? 

Legtöbbször kellemetlenül érinti az embereket az ilyen helyzet. Bizonyára azért, mert nem szokás erről beszélni, nincs rendszeres eszmecsere erről. 

Váratlan helyzetek alakulnak ki emiatt,  ahol ki ahogy tudja úgy vágja ki magát. 

A legtöbben kuncogós poénok mögé rejtik tanácstalanságukat.
Pedig miről is van szó? 

Rólunk emberekről. 

Természetesen. 

Vagy mégsem?2016. március 6., vasárnap

Meztelen nemvalóságunk

Miért is vitatott kérdés az akt jelenléte a művészetben? Több oldalról megközelíthető a téma.
Először is, számomra az emberi  test jelenléte egy megfestett történetben akkor tud időtlen lenni, ha nincs a testeken a korra jellemző ruha.

A másik kedvelt ok  az hogy a ruhanélküliség a szabadsággal hozható párhuzamba. 

A harmadik ok pedig a természetesség kellene hogy legyen, de valami miatt nem természetes a köztudatnak a saját megteremtett formánk. Az a természetes a köztudatnak, ha eltakarjuk magunkat. Erről végtelen sok következtetés levonható, meg is fogom tenni, de most térjünk vissza a művészetre.
Az alkotók nagy része sincs avval tisztában miért ábrázol aktot, hogy várhatjuk el a nézőtől a tisztánlátást?
A művész tanulmányai során azért ábrázol aktot, mert a tanár ezt a feladatot adja. Nyilván az emberi test arányait egyszerűbb felmérni ruha nélkül, és az anatómia jobban belénk ivódik. 

Ez viszont csak eszköz, tanulmány egy majdani kép megszületése előtt, ahol ha ruhában vagy lepelben van is ábrázolva bárki, a nézővel érzékeltetni kell, hogy a ruha alatt élő test van.
Ha viszont a kép története miatt ruha nélkül van az ember egy képen, annak több oka is lehet.
Lehet egy jelenet, ahol fürödni készül. Esetleg ha nő az illető, akkor a vének meglesik.
Számomra azért kedvelt az akt, mert  azt festhetem, ami sajnos nincs, nem természetes az az állapot, ahogy meg lettünk teremtve, pedig úgy illeszthető be harmonikusan egy  természetes  környezetbe.
Ha viszont a teremtőnk alkotására szeretnénk felhívni a figyelmet, arra, hogy egy emberi test milyen szép, milyen formátlan, esetleg milyen vicces tud lenni, akkor ezt művészi módon, a lélek ábrázolásával együtt kell tudnunk a vászonra , avagy a papírra varázsolni. Mert ugye a test és a lélek együtt vannak.
Ezért zavar engem borzasztóan az a női vagy férfi test egy festményen, vagy akár fotópapíron akkor, ha tárgyként van odatéve. Egy művész soha nem választja szét a testet a lélektől. 

Aki ezt teszi, az csak ábrázol valamit, amit  lát, az egy külsőség, vagy szexuális izgalmat jelentő test. Ennyit képes látni az, aki ennyit ábrázol.  Ügyesen bánik az ecsettel, ceruzával, vagy a fotóaparáttal. 

Aki művész, az ennél többet tesz. A külsőségből  elvon valamit, a lélek megjelenítésének, vagy egy történek elmesélésének javára.
Az emberi test, egyben szimbólum is, ha egy kép része. 

A férfi teste számomra az erő szimbóluma, a biztonság és a védelem jelképe. 

A női test a természet őrzője, a titokzatos misztikus varázs, a megfejthetetlen,  kiből  elindul minden emberi lény. 

A férfi test jelképezhet ragaszkodást a földi valósághoz, a női test a mindenséggel való kapcsolatot idézheti.
Természetesen lehet erotikus céllal is ábrázolni meztelen testeket, de én azt nem sorolnám be az "Akt a művészetben"-hez, bár tudom hogy lehet művészi szintre emelni az erotikát is. 

Ennek mégis inkább az erotika a művészetben címet adnám.
Kevesek képesek természetes módon látni és láttatni az emberi testet.
Ahogy lekerül a modellről a ruha, rögtön pózol, vagy pózoltatják, mintha a ruha hiánya miatt, pózzal szeretnék felöltöztetni. 

A természetes mozdulatokat szívesebben üdvözlöm egy képen. Hogy az milyen? Hát, olyan mintha nem nézné senki. Teszi a dolgát, vagy épp pihen. Nem pózol a nézőnek.
Remélem akad, aki megérti miről folyik az eszmefuttatásom.
A másik kérdés az, hogy van-e olyan helyzet, amikor prüdéria nélkül tudunk egy test ábrázolásának megtekintését fogadni.  Szégyellős magyarázkodások nélkül válaszolni egy gyermek kérdéseire a képpel kapcsolatban? Legtöbbször kellemetlenül érinti az embereket az ilyen helyzet. Bizonyára azért, mert nem szokás erről beszélni, nincs rendszeres eszmecsere erről. 

Váratlan helyzetek alakulnak ki emiatt,  ahol ki ahogy tudja úgy vágja ki magát. 

A legtöbben kuncogós poénok mögé rejtik tanácstalanságukat.
Pedig miről is van szó? 

Rólunk emberekről. 

Természetesen. 

Vagy mégsem?


 

2016. február 28., vasárnap

Talán azért állok neki néha verset írni, hogy ne kelljen, vagy jobban essen sírni,

Egy régen íródott versem kandikál elő most a monitoron, és újabb gondolatokat ébreszt bennem. Bármennyre szomorú is, a leírás mindig segített tovább lépni, és számadást készíteni arról, amim van. Igen, üres tenyérrel állok még mindig, de eddig mégsem szenvedtem nagy hiányt. Ehhez az érzéshez hozzásegít az is, hogy le tudok mondani tárgyakról amit eddig birtokoltam, helyekről, ahol laktam. Jól tudom érezni magam egy sátorban is, de otthonosan mozgok a luxusszállodákban akkor is ha nem vagyok elég elegánsan öltözve.
Szeretem a hozzám illő emberek társaságát, de elvagyok szűk családi körben, vagy akár egyedül is. Csak a hitem ne hagyjon el soha. A hit, hogy érdemes még a ma örömét keresni, és remélni egy új napra ébredést. Hit, mely új tervek szövésére biztat, és segít kiheverni a csalódásokat. A hit, mely eddig mindig talpra állított.

Továbbadom

Írtál-e már verset valaha is,
és egyesültél-e a világmindenség dalával,
mi az árnyakból szépséget csiszol,
ki sötétet használva bánatból csillagot csihol.
Fekete gondok közt ülök most is,
körém gyülekezik a csillagporos emlékezés.
Ki lemondott már jóról egyszer is,
képes látni a sötétség apró fényességeit,
mely értelmet ad az éjszakának,
mely soha nem vakít el, kedvesem, nem vakít úgy el,
ahogy az ég szemed kékségével,
lelked fényével vakított számtalanszor engemet.

Nem törölhetem vállalt sorsodat.
Tudom, hogy tied volt a bánat és tied még ma is.
Most menj utadra hát, megyek én is,
viszem magammal szemed sugarát, hangod dallamát,
megfoghatatlan lényed vihetem.
Talán azért állok neki néha verset írni, hogy
ne kelljen, vagy jobban essen sírni,
s általa megtisztulni a sós életnek vizével,
térdre hullni, és örömben úszni,
mert ismét legyőztél Mindenség, Istenség, vagy mi vagy,
s tettél azzá, mi vagyok. Vesztesen,
de állok gyermekedként előtted, üres tenyerem.

Kutatok parányi nyereséget,
mint sötétben a szikrákat, kincsnek látok keveset,
dédelgetem, könnyezem, kacagom.
Ugyan kinek kell?... továbbadom, mi részemül jutott.